Zajęcia wspomagające funkcjonowanie szkolne

Zajęcia wspomagające funkcjonowanie szkolne

Warsztaty dla UCZNIÓW KLAS IV-VI i VII-VIII

Dzięki rozwojowi funkcji poznawczych uczymy się radzić sobie w codziennych sytuacjach, skuteczniej rozwiązujemy problemy, podejmujemy bardziej trafne decyzje, lepiej gospodarujemy czasem, planujemy i przewidujemy.
Na zajęcia zapraszamy uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII.
 
Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w nauce wynikającymi z problemów:
– z samokontrolą,
– zapamiętywaniem,
– obniżoną koncentracją uwagi.
 
Celem tych zajęć jest rozwój poszczególnych funkcji, które są odpowiedzialne za poznawanie otoczenia, czyli nabywanie wiedzy i nowych doświadczeń.
 
Podczas zajęć dzieci rozwijać będą podstawowe funkcje poznawczych – koncentracja uwagi, pamięć, logiczne myślenie, percepcja, kontrola poznawcza, funkcje wykonawcze.
 
Dzięki rozwojowi funkcji poznawczych uczymy się radzić sobie w codziennych sytuacjach, skuteczniej rozwiązujemy problemy, podejmujemy bardziej trafne decyzje, lepiej gospodarujemy czasem, planujemy i przewidujemy. 

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztaty są skierowane do uczniów klas IV-VI i VII-VIII.

Ile trwają zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 60 min i trwać będą od października do końca roku 2019.

Prowadzący

Warsztat poprowadzi:
mgr Anna Dziubek – psycholog

Miejsce i termin warsztatu

Warsztat odbędzie się w naszej siedzibie  Gorzowie Wielkopolskim w siedzibie Instytutu na ulicy Walczaka 25

Zajęcia rozpoczną się od

1 października 2019 – grupa uczniów klas IV-VI (wtorki godz. 16.30)
2 października 2019  – grupa uczniów klas VII-VIII (środy godz. 16.30)

Cena

Miesięczny koszt zajęć: 130 zł

Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT

Zapisy online

01 października 2019 (klasy IV-VI)

02 października 2019 (klasy VII-VIII)