Mediacje

MEDIACJE

Mediacje to działania polegające na doprowadzeniu do rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje prowadzone przez neutralną osobę trzecią zwaną mediatorem.  Proces mediacji może dotyczyć zarówno sporów prywatnych jak i sądowych na każdym etapie postępowania. Mediator jest osobą bezstronną, zobowiązaną do zachowania tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się na etapie postępowania. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Zrób pierwszy krok

Mediacje to działania polegające na doprowadzeniu do rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje prowadzone przez neutralną osobę trzecią zwaną mediatorem.  Proces mediacji może dotyczyć zarówno sporów prywatnych jak i sądowych na każdym etapie postępowania. Mediator jest osobą bezstronną, zobowiązaną do zachowania tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się na etapie postępowania. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.