DIALOG

Lubuski Instytut
Psychoterapii i Kreatywności

BADANIA PSYCHOLOGICZNE GORZÓW

Telefon

Zadzwoń, zapytaj, umów wizytę

Adres

Zobacz jak do nas dojechać

Wizyty Online

Wizyta bez wychodzenia z domu

Facebook

Odwiedź nasz stronę na Facebooku

Psycholog

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Każdy dzień naszego życia niesie za sobą wiele nowych wyzwań, które niekiedy stają się poważnymi trudnościami. Kolejne problemy rodzą potrzebę wsparcia, które w skuteczny sposób może pomóc przezwyciężyć kryzysy. Praca psychologa obejmuje działania w dwóch obszarach:
diagnozy i pomocy psychologicznej.
Nastawiona jest na indywidualną współpracę z pacjentem, a więc pierwsza konsultacja obejmuje precyzyjne zdiagnozowanie problemu, opisanie jego przebiegu i ustalenie możliwych form dalszego działania. Wspólnie z klientem opracowywany jest plan działania, którego celem jest przezwyciężenie trudności. Pełna koncentracja na indywidualnym problemie pacjenta pozwala udzielić skutecznego wsparcia w komfortowej, życzliwej, pełnej zaufania atmosferze.

W ramach pomocy psychologicznej można skorzystać z działań jednorazowych, lub długoterminowych. Zależy to od indywidualnych potrzeb pacjenta i stosowanych form pracy. Niezależnie od nich, profesjonalna pomoc psychologiczna pomaga zrozumieć i poznać samego siebie, swoje trudności i ich przyczyny, czy sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. Może być zatem stosowana w celu walki z trudnościami, zachowania zdrowia psychicznego, nauki nowych strategii zaradczych oraz jako forma samorozwoju.

CO OFERUJEMY?

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy szeroki zakres działań, które dzielą się na dwa obszary – diagnozy psychologicznej i wsparcia psychologicznego.

DIAGNOZA

Diagnoza obejmuje analizę przyczyn trudności pacjenta oraz potencjału, który będzie pomocny w ich przezwyciężeniu. Konsultacje diagnostyczne kierowane są do osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy (związane z nagłymi wydarzeniami losowymi, z codziennymi trudnościami, chorobami, uzależnieniami, czy obniżonym nastrojem). Badanie psychologiczne może obejmować diagnozę potencjału intelektualnego, procesów poznawczych, analizę osobowości, temperamentu, czy strategii zaradczych.

Ponadto, oferujemy państwu diagnozę psychologiczną rodzin. Pozwala ona opisać stosowane oddziaływania wychowawcze, postawy rodzicielskie, czy system funkcjonowania rodziny. Opis mechanizmów, które rządzą w rodzinie pozwala na precyzyjne określenie przyczyn trudności i indywidualnego dobrania odpowiednich form pomocy.

W naszej ofercie znajdują się również działania diagnostyczne ukierunkowane na trudności dziecka. Obejmują one określenie trudności rozwojowych, mocnych stron dziecka oraz ewentualnych deficytów. Prowadzimy diagnozę potencjału intelektualnego, zaburzeń rozwojowych, czy przyczyn trudności szkolnych. Umożliwia to opisanie sposobu funkcjonowania zarówno zdrowych, prawidłowo rozwijających się dzieci, jak i osób z zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami mowy, czy niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, diagnoza może obejmować określanie wybitnych zdolności, predyspozycji, drogi dalszego rozwoju.

W naszej ofercie proponujemy również badania psychologiczne osobowości, temperamentu, czy funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego zalecane przez lekarzy psychiatrów i neurologów. Testy stosowane w praktyce klinicznej pozwalają określić przyczyny pojawiających się objawów, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Diagnoza psychologiczna umożliwia rozpoznanie powodów trudności w codziennym funkcjonowaniu, rozróżnienie przyczyn chorobowych, osobowościowych, emocjonalnych i rozwojowych, a także szacowanie zmian wynikających z wieku i chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera).

WSPARCIE

Wsparcie psychologiczne bazuje na formach pomocy psychologicznej, które dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta:

  • psychoedukacja – służy szerzeniu wiedzy psychologicznej w celu lepszego zrozumienia przez pacjenta własnych trudności, problemów dziecka, zaburzonego funkcjonowania relacji rodzinnych i partnerskich, np. w przypadku zdiagnozowania choroby, czy uzależnienia w rodzinie

  • poradnictwo psychologiczne – kierowane przede wszystkim do osób przeżywających kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze, np. problemy emocjonalne wynikające ze zmian w rodzinie, zmian zawodowych, trudności wychowawczych

  • interwencja kryzysowa – działanie zmierzające do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania, np. w sytuacjach nagłych (wypadek, przemoc), które wymagają natychmiastowej pomocy

  • promocja zdrowia – nastawiona na rozwój cech i właściwości klienta, które pomogą mu utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne, lub pomogą w jego odzyskaniu

  • profilaktyka psychologiczna – ukierunkowana na zapobieganie różnym formom patologii oraz zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcjonowania psychicznego, somatycznego czy społecznego

Każdy dzień naszego życia niesie za sobą wiele nowych wyzwań, które niekiedy stają się poważnymi trudnościami. Kolejne problemy rodzą potrzebę wsparcia, które w skuteczny sposób może pomóc przezwyciężyć kryzysy. Praca psychologa obejmuje działania w dwóch obszarach: diagnozy i pomocy psychologicznej. Nastawiona jest na indywidualną współpracę z pacjentem, a więc pierwsza konsultacja obejmuje precyzyjne zdiagnozowanie problemu, opisanie jego przebiegu i ustalenie możliwych form dalszego działania. Wspólnie z klientem opracowywany jest plan działania, którego celem jest przezwyciężenie trudności.

Pełna koncentracja na indywidualnym problemie pacjenta pozwala udzielić skutecznego wsparcia w komfortowej, życzliwej, pełnej zaufania atmosferze.

W ramach pomocy psychologicznej można skorzystać z działań jednorazowych, lub długoterminowych. Zależy to od indywidualnych potrzeb pacjenta i stosowanych form pracy. Niezależnie od nich, profesjonalna pomoc psychologiczna pomaga zrozumieć i poznać samego siebie, swoje trudności i ich przyczyny, czy sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. Może być zatem stosowana w celu walki z trudnościami, zachowania zdrowia psychicznego, nauki nowych strategii zaradczych oraz jako forma samorozwoju.

CO OFERUJEMY?

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy szeroki zakres działań, które dzielą się na dwa obszary – diagnozy psychologicznej i wsparcia psychologicznego.

DIAGNOZA

Diagnoza obejmuje analizę przyczyn trudności pacjenta oraz potencjału, który będzie pomocny w ich przezwyciężeniu. Konsultacje diagnostyczne kierowane są do osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy (związane z nagłymi wydarzeniami losowymi, z codziennymi trudnościami, chorobami, uzależnieniami, czy obniżonym nastrojem). Badanie psychologiczne może obejmować diagnozę potencjału intelektualnego, procesów poznawczych, analizę osobowości, temperamentu, czy strategii zaradczych.

Ponadto, oferujemy państwu diagnozę psychologiczną rodzin. Pozwala ona opisać stosowane oddziaływania wychowawcze, postawy rodzicielskie, czy system funkcjonowania rodziny. Opis mechanizmów, które rządzą w rodzinie pozwala na precyzyjne określenie przyczyn trudności i indywidualnego dobrania odpowiednich form pomocy.

W naszej ofercie znajdują się również działania diagnostyczne ukierunkowane na trudności dziecka. Obejmują one określenie trudności rozwojowych, mocnych stron dziecka oraz ewentualnych deficytów. Prowadzimy diagnozę potencjału intelektualnego, zaburzeń rozwojowych, czy przyczyn trudności szkolnych. Umożliwia to opisanie sposobu funkcjonowania zarówno zdrowych, prawidłowo rozwijających się dzieci, jak i osób z zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami mowy, czy niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, diagnoza może obejmować określanie wybitnych zdolności, predyspozycji, drogi dalszego rozwoju.

W naszej ofercie proponujemy również badania osobowości, temperamentu, czy funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego zalecane przez lekarzy psychiatrów i neurologów. Testy stosowane w praktyce klinicznej pozwalają określić przyczyny pojawiających się objawów, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Diagnoza psychologiczna umożliwia rozpoznanie powodów trudności w codziennym funkcjonowaniu, rozróżnienie przyczyn chorobowych, osobowościowych, emocjonalnych i rozwojowych, a także szacowanie zmian wynikających z wieku i chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera).

WSPARCIE

Wsparcie psychologiczne bazuje na formach pomocy psychologicznej, które dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta:

  • psychoedukacja – służy szerzeniu wiedzy psychologicznej w celu lepszego zrozumienia przez pacjenta własnych trudności, problemów dziecka, zaburzonego funkcjonowania relacji rodzinnych i partnerskich, np. w przypadku zdiagnozowania choroby, czy uzależnienia w rodzinie

  • poradnictwo psychologiczne – kierowane przede wszystkim do osób przeżywających kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze, np. problemy emocjonalne wynikające ze zmian w rodzinie, zmian zawodowych, trudności wychowawczych

  • interwencja kryzysowa – działanie zmierzające do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania, np. w sytuacjach nagłych (wypadek, przemoc), które wymagają natychmiastowej pomocy

  • promocja zdrowia – nastawiona na rozwój cech i właściwości klienta, które pomogą mu utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne, lub pomogą w jego odzyskaniu

  • profilaktyka psychologiczna – ukierunkowana na zapobieganie różnym formom patologii oraz zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcjonowania psychicznego, somatycznego czy społecznego

Kiedy udać się do psychologa?

Ile trwa wizyta?

Czas trwania wizyty zależy od tego czy jest to wizyta diagnostyczna, badania psychologiczne czy też wizyta mająca na celu wsparcie i wzmocnienie kondycji psychicznej klienta.

Cena

Sesja

Czas trwania sesji: 50 minut
Cena: 110 zł

Badania psychologiczne

MMPI-2
Stanforda

Nasza psycholog

mgr Anna Dziubek

psycholog