DIALOG
Lubuski Instytut Psychoterapii i Kreatywności

PSYCHOLOG GORZÓW – PSYCHIATRA GORZÓW

Telefon

Zadzwoń, zapytaj, umów wizytę

Adres

Zobacz jak do nas dojechać

eRejestracja

Zarejestruj się przez Internet

Wizyty Online

Wizyta bez wychodzenia z domu

Drodzy Państwo, wprowadzamy do naszej oferty badania psychologiczno-pedagogiczne.

Rejestracja telefoniczna: 577 704 888

Badania prowadzimy dla osób od 2 do 69 roku życia i dotyczą one m.in.:
– badania potencjału intelektualnego u dzieci w wieku szkolnym w celu określenia trafnych form nauki
– poziomu niepełnosprawności intelektualnej,
– funkcjonowania poznawczego osób z zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością ruchową,
– określania wybitnych zdolności,
– diagnozy zaburzeń rozwojowych,
– rozróżnienia mocnych i słabych stron dziecka i indywidualizowanie form nauki,
– indywidualnego doboru form terapii,
– określenia drogi rozwoju edukacyjnego i zawodowego
– szukania przyczyn trudności w codziennym funkcjonowaniu – rozróżniania przyczyn chorobowych, osobowościowych, emocjonalnych i rozwojowych
– szacowania zmian wynikających z wieku i chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera).

Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00

Rejestracja telefoniczna: 577 704 888