Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Poprzez terapię pedagogiczną oddziałujemy na dziecko w celu niwelowania jego trudności i niepowodzeń. Odnajdując przyczyny podejmujemy odpowiednie działania nastawione na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania (np. do obowiązków szkolnych). Celem terapii pedagogicznej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i motorycznych dziecka.

Zrób pierwszy krok

Poprzez terapię pedagogiczną oddziałujemy na dziecko w celu niwelowania jego trudności i niepowodzeń. Odnajdując przyczyny podejmujemy odpowiednie działania nastawione na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania (np. do obowiązków szkolnych). Celem terapii pedagogicznej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i motorycznych dziecka.