Psychoterapia uzależnień

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Od czego można się uzależnić? Chyba od wszystkiego. Uzależnienie powoduje, że osoba uzależniona czuje dyskomfort, ale nie umie sama sobie poradzić z zaprzestaniem korzystania z tego, co ją uzależnia. Dlatego najskuteczniejszą formą leczenia uzależnienia na dzień dzisiejszy jest psychoterapia uzależnień. Jest to długotrwały proces, mający na celu wzmocnić motywację do trzeźwienia, by osoba uzależniona potrafiła ułożyć sobie życie bez tego, co ją uzależnia, by dokonała zmian w swoim myśleniu, zachowaniu, postawach oraz relacjach z innymi ludźmi tak, żeby w pełni czerpać radość z trzeźwego życia.

Zrób pierwszy krok

Od czego można się uzależnić? Chyba od wszystkiego. Uzależnienie powoduje, że osoba uzależniona czuje dyskomfort, ale nie umie sama sobie poradzić z zaprzestaniem korzystania z tego, co ją uzależnia. Wprowadza to dużo zamętu do funkcjonowania człowieka, aby ostatecznie skupiać się tylko na swoim uzależnieniu, co niszczy inne sfery funkcjonowania, a nawet jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Dlatego najskuteczniejszą formą leczenia uzależnienia na dzień dzisiejszy jest psychoterapia uzależnień. Jest to długotrwały proces, mający na celu wzmocnić motywację do trzeźwienia, by osoba uzależniona potrafiła ułożyć sobie życie bez tego, co ją uzależnia, by dokonała zmian w swoim myśleniu, zachowaniu, postawach oraz relacjach z innymi ludźmi tak, żeby w pełni czerpać radość z trzeźwego życia.

Jakie są „najpopularniejsze” uzależnienia?

Do uzależnień, z którymi najczęściej zgłaszają się osoby zaliczyć można: uzależnienie od alkoholu, od środków psychoaktywnych w tym dopalaczy, od leków nasennych i uspokajających, od gier – hazardu, od seksu, od miłości, od masturbacji, od pornografii, od komputera, od telefonu komórkowego, od Internetu, od gier komputerowych.

Ostatnie lata pokazują jednak, że nie ma czystego uzależnienia, a jeśli już, to zdarzają się ono rzadko. Najczęściej ludzie przychodzą z kilkoma uzależnieniami np. alkohol, narkotyki, seks lub hazard, narkotyki. Takich kombinacji uzależnień można by tworzyć wiele. Dlatego psychoterapia uzależnień jest długim i trudnym procesem zarówno dla osoby uzależnionej, dla członków jej rodziny, ale też dla psychoterapeutów uzależnień.

Jeśli jednak osoba uzależniona zechce, może sobie poradzić ze swoim uzależnieniem pod warunkiem, że skorzysta z pomocy profesjonalistów, a jeszcze łatwiej będzie, gdy do terapii zgłosi się rodzina osoby uzależnionej.